NASLOV PRIČE: Majkovski gorostasni dub

VRSTA: Hrast medunac (dub) – Quercus pubescens

STAROST: oko 700 godina

LOKACIJA STABLA: Majkovi, Dubrovačko-neretvanska županija

GPS: N 42°46’11,34” E 17°55’3,14”

NOMINIRAO/LA / PREDLAGAČ: Antun Kraljević

PRIČA O STABLU:

U Majkovima, leži stari dub, na mjestu gdje se vijećalo i donosilo odluke i izvršavalo kazne. Legenda je da je stablo na mjestu gdje su se zaljubili vila i lokalni momak, a kako nije mogla ostati među ljudima pretvorila se u sjeme duba i izrasla kako bi mogla biti blizu svoje ljubavi. Kažu da ako se da zavjet ljubavi ispod tog duba da će duše ostati vječno skupa. Danas, dub je predmet lokacijske i građevinske dozvole preko kojega će se izvesti radovi polaganja cijevi i biti će srušeno.