NASLOV PRIČE: Papučki stari hrast

VRSTA: Hrast kitnjak – Quercus petraea

STAROST: oko 430 godina

LOKACIJA STABLA: Park prirode Papuk, Virovitičko-podravska županija

GPS: N 45°33’58,09” E 17°30’14,32”

NOMINIRAO/LA / PREDLAGAČ: Javna ustanova Park prirode Papuk

PRIČA O STABLU:

Riječ je o možda najstarijem hrastu kitnjaku u Slavoniji smještenom na 580 metara nadmorske visine u PP Papuk.

Naš hrast raste na šumskom području Djedovice koje je prema predaji naziv dobilo prema djedovima, starješinama bosanske crkve – bogumila koji su tu vjerojatno obitavali u srednjem vijeku.

Raste uz cestu gdje su prolazili ljudi sa svojim životima i pričama, put kojim je u 19. st. harao i slavonski „Robin Hood“ Čaruga. Svemu tome svjedočio je ovaj preko 400 godina star djed – Stari Hrast.