Plemenita periska (Pinna nobilis)

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije potpisnica sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora

Usluga izrade edukativnih kataloga i videozapisa za potrebe edukativno-informativnih ploča u sklopu projekta ECOSS

Održana 2. radionica za potrebe izrade planova upravljanja invazivnom stranom vrstom crvenouha kornjača

Najstarija-Medulinka_autor-Sonja-Barbara-Bader_Ladonja-placa-

Najstarija Medulinka pobjednica natjecanja Hrvatsko stablo 2020. godine

Nabava edukativno-informativnih ploča prirodne baštine Malostonskog zaljeva u sklopu projekta ECOSS

Mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus_arhiva NP Mljet)

Održana 2. radionica za potrebe izrade planova upravljanja invazivnom stranom vrstom mungos