Gdje se skriva morski čovik u Dubrovačko-neretvanskoj županiji?

4. spore gljive S.polyspora 2

Pojava gljive Sydowia polyspora na stablima alepskog bora u park-šumi Velika i Mala Petka

ljepušak

Ljepušak (Hydrocotyle vulgaris) – kritično ugrožena biljna vrsta opet pronađena u delti rijeke Neretve

riđa muljača

Rijetki posjetitelji Dubrovačko-neretvanske županije na jesenjoj selidbi – rđasti žalar, riđa muljača i roda