NASLOV PRIČE: Brijunska stara maslina

VRSTA: Maslina – Olea europaea

STAROST: više od 1600 godina

LOKACIJA STABLA: Nacionalni park Brijuni, Istarska županija

GPS: N 44°54’52.8″ E 13°46’04.7″

NOMINIRAO/LA / PREDLAGAČ: Javna ustanova Nacionalni park Brijuni

PRIČA O STABLU:

Posađena još u rimsko doba bila je dio maslinika kojeg odavno više nema. Jedna je od najstarijih maslina na Mediteranu. Posebna je sorta, koja nije pronađena drugdje na svijetu. Već prvi pogled na nju otkriva da je tijekom života prkosila brojnim izazovima. Posljednji takav preživjela je 1970-ih godina kad se uslijed nevremena njeno deblo razdvojilo na dva dijela. No, ona je i dalje tu, živi kao da nikad neće prestati živjeti i podsjeća nas kako smo pred prirodom mali.