ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Na području Dubrovačko-neretvanske županije ukupno je zaštićen 41 dio prirode i to u kategorijama: nacionalni park (1), posebni rezervat (12), park prirode (1), spomenik prirode (6), značajni krajobraz (7), park šuma (5), spomenik parkovne arhitekture (8) te zaštićeni mineral (1).

Za Nacionalni park Mljet, Park prirode Lastovsko otočje i posebni rezervat šumske vegetacije Lokrum osnovane su posebne Javne ustanove koje upravljaju tim područjima, dok zaštitu i upravljanje spomenikom parkovne arhitekture Arboretum Trsteno provodi Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti sukladno članku 235. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije upravlja s ostala 34 zaštićena dijela prirode:

ZAŠTIĆENA PODRUČJA
KATEGORIJANAZIV PO RJEŠENJUUPISNIK MGIORGODINA ZAŠTITEREG. BROJ
POSEBNI REZERVAT
šumske vegetacijeŠuma Kočje u selu Žrnovo na KorčuliKočje

1962.56
Čempresada kod Orebića ( „Pod Gospu“ )Čempresada “Pod Gospu”1964.106
ornitološkiMočvarno područje “Pod Gredom“ kod MetkovićaPod Gredom1974.155
Područje “Orepak”Orepak1974.305
Močvarno područje “Prud“ kod MetkovićaPrud1965.156
Otoci Mrkan, Bobara i SupetarMrkan, Bobara i Supetar1975.313
Modro oko i jezero DesneModro oko i jezero Desne2020./
KutiKuti2020./
ornitološko-ihtiološkiUšće NeretveUšće Neretve2020./
u moru
Malostonski zaljev i Malo moreMalostonski zaljev1983.343
ZNAČAJNI KRAJOBRAZ
Područje Konavoski dvoriKonavoski dvori1975.311
Otok BadijaBadija1969.224
Područje Predolac-ŠibenicaPredolac-Šibenica 1968. 205
Rijeka DubrovačkaRijeka Dubrovačka1964.133
Uvala “Vučina“ s obalnim pojasom na PelješcuUvala Vučina1975.315
Uvala Prapratno na PelješcuUvala Prapratno1975.314
PARK – ŠUMA
Park Makije u Donjem ČeluDonje Čelo1951.22
Otočić Ošjak kod Vele Luke na KorčuliOšjak (Vela Luka)1962.66
Park šuma alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) na Gornjem Čelu, otok Koločep Gornje Čelo 1951. 25
Gradski Park Hober u KorčuliHober1969.225
Velika i Mala PetkaVelika i Mala Petka1987.367
SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE
parkPark Foretić u KorčuliKorčula – park Foretić1963.98
pojedinačno stabloČempres star 350 godina u selu Čari kraj crkve na otoku KorčuliČara – Čempres1962.9
Platana (Platanus orientalis L.) u TrstenomTrsteno – platana I1951.26
Platana (Platanus orientalis L.) u TrstenomTrsteno – platana II1951.27
Platana na Brsaljama u Dubrovniku Dubrovnik – platana 2007. 462
skupina stabalaDrvored čempresa na KorčuliKorčula – drvored Čempresa1948.10
Skupina čempresa na Pelješcu iznad OrebićaOrebić – skupina Čempresa1960.
48
SPOMENIK PRIRODE
geomorfološkiGromačka špiljaGromačka špilja1986.
358
Vela špilja kod Vela LukeVela špilja1966.169
Špilja Šipun na CavtatuŠipun1963.
79
Močiljska špiljaMočiljska špilja1963.77
rijetki primjerak drvećaČesvina/crnika (Quercus ilex L.) na predjelu zvanom “Klokolina” ili “Mali Kozjak” na području mjesta ŽrnovoHrast u Žrnovu1952.
30