Uklanjanje otpada iz speleoloških objekata

Trajanje projekta: 02/2024-02/2025

Opis projekta:

Projekt uklanjanja otpada odbačenog u speleološke objekte na području ekološke mreže Natura 2000 (HR2001367 I dio Korčule) te u blizini zaštićenih područja park-šuma Hober i posebnog rezervata šumske vegetacije Kočje.

Speleološki objekti su sukladno čl. 99. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br 80/13, 15/18, 14/19, 127/19.) od posebnog interesa za RH i uživaju njenu posebnu zaštitu. Špilje i jame omogućuju nam direktan uvid u izgled krškog podzemlja te pružaju bogat i nepresušan izvor za geomorfološka, geološka, hidrogeološka, biološka, paleontološka i mnoga druga istraživanja. Podzemni špiljski prostori pružaju ključno stanište za razne životinjske zajednice te čuvaju dokaze prošlog života, klime i geoloških procesa. Uz to su i prirodan rezervoar zaliha pitke vode, ključnog elementa u kršu. Voda se kroz šupljikavi krški teren procjeđuje u podzemlje pri čemu nastaje vrlo razvijen podzemni krajolik koji čuva čak 70% zaliha pitke vode u Hrvatskoj.

Izrazito okršeno područje istočnog dijela Korčule posjeduje značajnu hidrogeolološku vrijednost – krške jame su kolektori podzemne pitke vode, a područje je jedinstveno i po raznolikosti podzemne faune.

Cilj projekta:

Kroz projekt se planira očistiti tri speleološka objekta smještena na području Grada Korčule: Jama na Mratinu (Žrnovo), Jama od Bašćine kod Razine (Žrnovo) i Jama u Pupnatu.

Nositelj projekta:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Suradnici:

ADRIATICA – Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Mediterana

Grad Korčula

Vrijednost:

Ukupna vrijednost: 36.450 €

Financiranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 29.160 €