Interreg Logo Italy - Croatia

PREKOGRANIČNI PROGRAM INTERREG ITALIJA – HRVATSKA

PRIORITETNA OS 2 – Zeleno i otporno zajedničko okruženje

Specifični cilj 2.1. – Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima

Preparing, Adapting, Reconstructing: actions to promote climate change adaptation and risk disaster resilience in Italian and Croatian sensitive ecosystems – bePrepARed

Priprema, prilagodba, rekonstrukcija: aktivnosti za promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i otpornosti na katastrofe u talijanskim i hrvatskim osjetljivim ekosustavima

Trajanje projekta:  01/04/2024 – 30/09/2026 (30 mjeseci)

Opis projekta:  Klimatske promjene imaju različite utjecaje na zemlje EU uzrokujući ekstremne pojave kao što su suše, toplinski valovi, bujice i poplave. Upravljanje zalihama vode je ključno za rješavanje i ublažavanje ekstremnih pojava kao što su preobilje ili nestašica vodenih resursa, čija dostupnost bitno utječe na lokalnu proizvodnju, dobrobit stanovnika i upravljanje zemljištem, s povećanjem rizika od erozije tla i šumskih požara.

Projekt se temelji na prekograničnoj suradnji javnih institucija, sveučilišnih institucija i razvojnih agencija iz različitih regija programskog područja Italija – Hrvatska koje će podupirati prirodne i kulturne krajolike rješenjima za upravljanje vodenim ekosustavima otpornim na klimatske promjene, akcijskim planovima za prilagodbu i ublažavanje učinaka klimatskih promjena, rješenjima temeljenim na prirodi za obnovu krajobraza. Rezultati projekta će utjecati na poboljšanje  kapaciteta javnih institucija koje upravljaju vodnim i šumskim ekosustavima, a koji će postati  zaštićeniji od utjecaja ekstremnih pojava.

Cilj projekta:

 1. Koordinacija i integracija alata za upravljanje rizikom te sustava i politika usmjerenih na poboljšanje otpornosti ranjivih ekosustava i krajolika kojima je čovjek povijesno upravljao s obje strane Jadranskog mora;
 2. Stvaranje novih vještina visoke kompetencije i prakse za upravljanje vodenim ekosustavima;
 3. Prijenos alata, sustava i politika unutar područja Italije i Hrvatske, prilagođavajući ih održivom korištenju vodnih resursa u ruralno-urbanim krajolicima;
 4. Podizanje svijesti institucija i civilnog društva o rizicima povezanim s nedostatkom vode i njenom potrebom za politike uštede vode i prilagodbe.

Vrijednost:

2.233.582,33 € – ukupna vrijednost

1,786,865.86 € – INTERREG program

319.000,33 € – vrijednost aktivnosti Javne ustanove Priroda dubrovačko-neretvanska

Partneri:

 • Regional Agency for Reconstruction – Earthquake 2012 / Emilia-Romagna Region
 • Euro-Mediterranean Center on Climate Change Foundation
 • Strategic Agency for the Sustainable Development of the Territory
 • San Bartolo Regional Park Authority
 • Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRA NOVA
 • Javna ustanova RERA s.d. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije