Godišnji programi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu pdf/xlsx

Izjvešće o ostvarivanju Godišnjeg programa za 2021. godinu – pdf format

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa za 2021. godinu – xlsx format

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode Dubrovačko-neretvanske županije za 2021.g.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa za 2020. g.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode DNŽ za 2020. godinu

Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa za 2019. godinu

Godišnji program 2019. godine

Godišnji program zaštite, održavanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode DNŽ za 2018.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa za 2018.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode Dubrovačko-neretvanske županije za 2017.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa za 2017.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode Dubrovačko-neretvanske županije za 2016.

Izvješće o ostvarivanju Programa 2016.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode Dubrovačko-neretvanske županije za 2015.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa za 2015.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode Dubrovačko-neretvanske županije za 2014.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa za 2014. 

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode Dubrovačko-neretvanske županije za 2013.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa za 2013.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Dubrovačko-neretvanske županije za 2012.

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa za 2012.

Financijski dokumenti

Plan nabave

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba,usluga i radova

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa prema članku 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/60)

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 77., 78. i 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/60)_Marijana Miljas Đuračić

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 77., 78. i 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/60)_Dragana Volarević

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 77., 78. i 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/60)_Stjepan Hrtica

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 76., 77.i  80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/60)_Marijana Ljutić

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 76., 77. i 78. Zakona o Javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16)_Ines Brkanac

Izjava o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 77., 78. i 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/60)_Margarita Polzer

Plan javne nabave Javne ustanove za 2022. godinu

Izmjene i dopune br.7.

Izmjene i dopune br. 6.

Izmjene i dopune br. 5.

Izmjene i dopune br 4.

Izmjene i dopune plana nabave br. 3.

Izmjene i dopune plana nabave br.2.

Izmjene i dopune plana nabave br. 1.

Plan nabave za 2021 godinu.

Izmjene i dopune plana nabave br. 7.

Izmjene i dopune Plana nabave br. 6

Izmjene i dopune Plana nabave br.5

Izmjene i dopune Plana nabave br. 4.

Izmjene i dopune Plana nabave br. 3

Izmjene i dopune Plana nabave 2020 br 2.

Izmjene i dopune Plana nabave 2020 br 1.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020. GODINU, BR.1.

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU BR.7

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU BR.6

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU BR.5

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU BR.4.

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU BR. 3

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2019. BR. 2

IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2019. BR. 1

Plan nabave za 2019. godinu

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE JAVNE USTANOVE ZA 2018. BR. 2.

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE JAVNE USTANOVE ZA 2018.BR.1

PLAN NABAVE JAVNE USTANOVE ZA 2018. GODINU

Plan javne nabave 2017.

Plan nabave za 2016. godinu