Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije održali su školu u prirodi pod nazivom Morska priča na riječnom ušću za učenike Osnovne škole Lapad iz Dubrovnika, 03. svibnja 2024. godine u Posebnom ornitološko-ihtiološkom rezervatu Ušće Neretve.

Više od 70 učenika trećih razreda Osnovne škole Lapad u pratnji učiteljica, upoznalo se, u uvodnom dijelu, s biljkama i životinjama (beskralješnjacima) morske obale na ušću Neretve te naučilo o prilagodbama tih organizama specifičnim uvjetima koji tamo vladaju. Nakon toga uslijedio je praktični dio sakupljanja biljnih i životinjskih organizama koje su učenici razvrstali prema vanjskim karakteristikama, prema svom trenutnom znanju. Po završetku su sve organizme vratili u prirodno stanište.

Škola u prirodi osim podizanja razine svijesti učenika o važnosti očuvanja prirode i bioraznolikosti, pružila je učenicima i korisno provedeno vrijeme u prirodi.

Područje ušća rijeke Neretve spaja močvarni i morski krajobraz, obuhvaćajući obalno kopneno područje kao i područje u moru. Proglašeno je posebnim ornitološko-ihtiološkim rezervatom 29. kolovoza 2020. godine sukladno Zakonu o zaštiti prirode zbog očuvanja ptica močvarica te pogodnih staništa za mrijest brojnih vrsta riba i rakova. Morski dio posebnog rezervata obuhvaća pješčane sprudove i pličine koje su stanište morskih cvjetnica – oceanski porost (Posidonia oceanica), patuljasta svilina (Zostera noltei) i čvorasta morska resa (Cymodocea nodosa) te raznih beskralješnjaka – bodljikaši (trpovi i morske zvjezdače), puževi, školjkaši, rakovi, mnogočetinaši itd.