Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije je 29. travnja 2024. godine na ušću rijeke Neretve sudjelovala u pokaznom izletu vezanom za ekološke akcije prikupljanja otpada, posebno plastičnih boca uz vodotoke rijeke Neretve u sklopu projekta Aktivno i poduzetno zaštitimo okoliš od plastike.

Nakon akcije čišćenja, sudionicima je održano stručno predavanje od strane djelatnika Javne ustanove u okviru kojeg su se učenici imali prilike upoznati s prirodnim vrijednostima doline Neretve i najvećim prijetnjama za živi svijet, a jedan od njih je otpad, posebice plastični.

Kao što je i bilo za očekivati, sudionici su na akciji čišćenja prikupili otpad antropogenog porijekla pri čemu je najzastupljenija vrsta otpada bila plastika.

Približno 10 milijuna tona otpada godišnje završi u svjetskim morima i oceanima. Plastika odnosno plastični ambalažni otpad kao što su boce za piće i vrećice za jednokratnu uporabu daleko je najčešća vrsta ostataka u morskom okolišu. Za razliku od organskih materijala, plastika nikad ne nestane u prirodi, već se skuplja u okolišu, a osobito u oceanima. Sunčeva svjetlost, slana voda i valovi plastiku rastavljaju na još manje dijelove. Za raspadanje plastične boce na takve mikroskopske dijelove treba proći oko 500 godina. Dodatan problem je i taj što se na tu mikroplastiku lijepe različita onečišćenja te kemikalije. Tako da nakon što ribe ili drugi morski organizmi progutaju mikroplastiku, kemikalije s plastike potom ulaze u njihovo tijelo pa i u daljnji prehrambeni lanac koji uključuje i ljude.

U sklopu ovog projekta, osim samog prikupljanja otpada, identificiraju se lokacije i izvori nastanka plastičnog otpada, te lokacije nakupljenog otpada u okolišu.

Učenici i ostali sudionici (volonteri partnerskih organizacija) sudjeluju i u edukativnim radionicama vezanim za razvijanje dobrih navika razvrstavanja otpada te odgovornog postupanja s otpadom uz poticanje kreativnosti, stvaralaštva i poduzetničkog duha. Do sada su organizirane radionice 3D crtanja i 3D printanja u Osnovnoj školi Kula Norinska uz stručno vodstvo edukatora iz Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije. Kroz radionicu crtanja 3D olovkama polaznici su uz pomoć plastike koja se zagrijava u 3D olovci, koristeći predloške, izrađivali 2D i 3D predmete te na taj način razvijali kreativnost, inovativnost i tehničke vještine. Dok kroz radionicu 3D printanja sudionici su učili da mogu od plastike napraviti potpuno nove oblike jedinstvenog futurističkog dizajna, u čemu dječja mašta nema ograničenja.

Projekt Aktivno i poduzetno zaštitimo okoliš od plastike  financiran je od  strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a dosadašnje provedene aktivnosti sastavni  su dio partnerstva Ekološko-roniteljskog kluba Malo more s Osnovnom školom Kula Norinska, Zajednicom tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije i Općinom Kula Norinska.

Cilj projekta je provedba edukativnih radionica i čišćenja ciljanog područja od plastičnog i drugog otpada na području delte Neretve na način povećanja svijesti lokalnog stanovništva, posebno mladih o važnosti očuvanja i zaštite prirode i okoliša, postojeće bioraznolikosti i održivom korištenju prirodnih resursa koji su iznimno osjetljivi na onečišćenje.