PRIORITETNA OS 2 – Zeleno i otporno zajedničko okruženje

Specifični cilj 2.1. – Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencija rizika od katastrofa, otpornost, uzimajući u obzir pristup temeljen na ekosustavu

Governance of Wetlands in Italy-Croatia cross border region – GREW

Upravljanje močvarnim područjima u prekograničnom području Italije i Hrvatske

Trajanje projekta: 01/3/2024 – 31/08/2026

Opis: Močvarna područja prekogranične regije Italije i Hrvatske priznata su kao područja značajne prirodne vrijednosti pod utjecajem klimatskih promjena koja ozbiljno utječu na ekološko stanje ovih važnih, ali krhkih ekosustava, čak ugrožava i samo njihovo postojanje. Upravitelji močvarnih područja i relevantni dionici se na lokalnoj razini suočavaju s nizom izazova u smislu prilagodbe klimatskim promjenama s pristupom, strategijama i obvezama.

Cilj: Postizanje zajedničkog naprednog upravljanja prekograničnim močvarnim područjima Italije i Hrvatske te pružanje dodatne vrijednosti ovim područjima. GREW će poboljšati i nadograditi iskustvo provedeno u prethodnom projektu CREW kapitaliziranjem naučenih lekcija (jačanje prednosti i prevladavanje slabosti) prijenosom na ciljana područja (jedan u Italiji i dva u Hrvatskoj).

VRIJEDNOST:

€ 2.619.620,00 – ukupna vrijednost

€ 2.095.696,00 EUR – INTERREG program

€ 308.820,00 – vrijednost aktivnosti Javne ustanove “Priroda dubrovačko-neretvanska”

Javna ustanove jedna je od 8 partnera u projektu, koji obuhvaća ciljano područje delte Neretve

Ovim projektom definirat će se prikladni ciljevi upravljanja prekogranične suradnje te na taj način omogućiti definiranje odgovarajućih zaštitnih mjera.

PARTNERI:

  • IUAV University of Venice;
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije;
  • Riviera Friulana Community;
  • Ferrara Plain Reclamation Consortium;
  • Agency for Employment and Development of the North Barese/Ofantina area Soc.Cons;
  • Javna ustanova Natura Histrica;
  • Razvojna agencija Zadarske županije;
  • Javna ustanova Nacionalni park Brijuni.
Početak GREW projekta