Održiva zaštićena područja kao ključna vrijednost za dobrobit ljudi (engl. Sustainable protected areas as a key value for human well-being)

Akronim projekta: GREENHEALTH

Trajanje projekta: 01. ožujka 2023. godine do 31. svibnja 2027. godine (51 mjeseci)

Opis projekta:

Zaštićena područja u Europske Unije predstavljaju temeljni alat za očuvanje prirode i bioraznolikosti te pružaju višestruke koristi u uslugama ekosustava. U isto vrijeme, također je dokazano da je pandemija COVID-a dodatno naglasila važnost prirodnih prostora za dobrobit ljudi, što je dovelo do povećanog broja posjetitelja zaštićenih područja. Ovo ima pozitivne učinke za zaštićena područja jer ih ljudi ponovo cijene, ali također potencijalno predstavlja rizik za bioraznolikost ukoliko se javnim korištenjem ne upravlja održivo. Stoga je potrebno poboljšati javne politike koje se bave zaštićenim područjima, prilagođavajući njihovo upravljanje a sve u cilju stvaranja otpornih ekosustava dostupnih za poboljšanje dobrobiti svih europskih građana, bez ugrožavanja njihovih ekoloških ciljeva.

Cilj projekta:

Cilj projekta GREENHEALTH je ojačati bioraznolikost regija Europske unije poboljšanjem upravljanja europskim zaštićenim područjima kroz jačanje veza te strateškom i operativnom suradnjom između zaštite bioraznolikosti i zdravlja i dobrobiti ljudi.

Nositelj projekta:

Autonomna zajednica regije Murcia – Glavna uprava za prirodni okoliš (Autonomous Community of the Region of Murcia – General Directorate of the Natural Environment)

Partneri:

Potkarpatska regija (Podkarpackie Region)

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (Public Institution for the management of protected natural areas of Dubrovnik-Neretva County)

Sjeverna i zapadna regionalna skupština (Northern and Western Regional Assembly)

Prešovska samoupravna oblast (The Prešov Self-Governing Region)

Prirodni rezervat Kullaberg (Kullaberg Nature Reserve)

Savjetodavni partner:
EUROPARC Federation

Pridruženi partner:
Dubrovačko-neretvanska županija

Vrijednost:

Ukupna vrijednost projekta: 1.745.776,00 EUR
Sufinanciranje programa Interreg Europe: 1.367.745,20 EUR (80%)

Vrijednost aktivnosti Javne ustanove: 139.670,00 EUR

Ovdje se možete registrirati za primanje newslettera projekta GREENHEALTH: https://greenhealthnewslettersignup.gr8.com/