PREKOGRANIČNI PROGRAM INTERREG ITALIJA – HRVATSKA

PRIORITETNA OS 3 – OKOLIŠ I KULTURNA BAŠTINA

Specifični cilj 3.2 – Doprinos zaštiti i obnovi bioraznolikosti

ECOlogical observing System in the Adriatic Sea: oceanographic observations for biodiversity – ECOSS

Ekološki promatrački sustav u Jadranskom moru: oceanografska opažanja za bioraznolikost

Trajanje projekta: 01/01/2019 – 30/06/2021…više

Predstavljena platforma ECOAds
Treći partnerski sastanak projekta ECOSS
JAVNO IZLAGANJE PROJEKTA ECOSS
ECOSSECOSS
Snimanje bioraznolikosti podmorja Malostonskog zaljeva
Steering Committee sastanak projekta ECOSS
JAVNO IZLAGANJE PROJEKTA ECOSS
ECOSSECOSS