PREKOGRANIČNI PROGRAM INTERREG ITALIJA – HRVATSKA

PRIORITETNA OS 3 – OKOLIŠ I KULTURNA BAŠTINA

Specifični cilj 3.2 – Doprinos zaštiti i obnovi bioraznolikosti

Coordinated Wetland management in Italy-Croatia cross border region – CREW

Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnoj regiji Italija-Hrvatska

Trajanje projekta: 01/12/2018 – 31/05/2021…više

Završna konferencija