Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) za područje Dubrovačko-neretvanske županije

REDNI BROJŠIFRA PODRUČJANAZIV PODRUČJA
1HR2000019Čoćina jama
2HR2000141Gorska jama
3HR2000171Tabaina špilja
4HR2000186Vilina špilja
5
HR2000525Orebić – Osirac
6HR2000529Šaknja rat
7HR2000555Lokva u Prljevićima
8HR2000946Sniježnica i Konavosko polje
9HR2000947Gornji Majkovi – lokve
10HR2000950Slano – oleandri
11HR2000951Krotuša
12HR2001007Orašac – kanjon
13HR2001010Paleoombla – Ombla
14HR2001046Matica-Vrgoračko polje
15HR2001047Mrkan, Bobara i Supetar
16HR2001055Otočić Kosor kod Korčule
17HR2001056Otočić Veli Pržnjak kod Korčule
18HR2001203Izvor špilja kod Jurjevića
19HR2001204Jama Kornjatuša
20HR2001242Izvor Vir
21HR2001248Izvor Duboka Ljuta
22HR2001249Izvor kod mlina u Zatonu malom
23HR2001260Poluotok Molunat
24HR2001337Područje oko Rafove (Zatonske) špilje
25HR2001364JI dio Pelješca
26HR2001367 I dio Korčule
27HR2001420Otoci Badija, Planjak,Kamenjak, Bisace, Gojak, M. Sestrica,
Majsan, M. i V.Stupa, Lucnjak te hrid Baretica
28HR2001451Jama za Rasokama
29HR2001452Vilenska peć
30HR2001454Jama u Zadubravici
31HR2001458Vitkovača jama
32HR2001460Pasja jama
33HR2001461Kukova peć
34HR2001463Jama pod Sinji kuk
35HR2001464Špilja na vrh Krčevina
36HR2001465Špilja za Gromačkom vlakom
37HR2001468Aragonka
38HR2001469Debela ljut
39HR2001470Jama na vrh Prodoli
40HR2001474Golubinka kod Handrake
41HR2001475Ljubičica kod Handrake
42HR2001476Medvjedina špilja
43HR2001477Nevjestina špilja
44HR2001478Špilja pod Neharom
45HR2001479Špilje od Konjavca
46HR2001480Špiljica u luci Trstena
47HR2001481Špiljice kod mola od Orašca
48HR2001490Dubrovačko promorje – Doli
49HR3000150Pelješac – od uvale Rasoka do rta Osičac
50HR3000152Otok Proizd i Privala na Korčuli
51HR3000153Otok Korčula – od uvale Poplat do Vrhovnjaka
52HR3000154Pupnatska luka
53HR3000155Uvala Orlanduša
54HR3000156Pavja luka
55HR3000162Rt Rukavac – Rt Marčuleti
56HR3000163Stonski kanal
57HR3000164Sveti Andrija – podmorje
58HR3000165Uvala Slano
59HR3000167Solana Ston
60HR3000170Akvatorij uz Konavoske stijene
61HR3000376Jama Stračinćica
62HR3000426Lastovski i Mljetski kanal
63HR3000431Akvatorij J od uvale Pržina i S od uvale Bilin žal uz poluotok Ražnjić
64HR3000476Uvala Divna – Pelješac
65HR4000007Badija i otoci oko Korčule
66HR4000015Malostonski zaljev
67HR4000016Konavoske stijene
68HR4000028Elafiti
69HR5000031Delta Neretve

Područja očuvanja značajna za ptice (POP) za područje Dubrovačko-neretvanske županije

REDNI BROJŠIFRA PODRUČJANAZIV PODRUČJA
1HR1000031Delta Neretve
2HR1000036Srednjedalmatinski otoci i Pelješac