Mali indijski mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve

Trajanje projekta: 2023 – 2027

OPIS PROJEKTA:

Projekt uklanjanja malog indijskog mungosa (Herpestes javanicus auropunctatus) na Neretvi i praćenje fotozamkama.

Mali indijski mungos je invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Uniji. Prirodno je rasprostranjen u suptropskom pojasu juga Azije od Burme do Iraka. U Europskoj uniji je prisutan samo u Republici Hrvatskoj. Negativan utjecaj na gmazove i vodozemce poznat je u većem dijelu areala u koji je mali indijski mungos unesen. Negativan utjecaj mungos ima i na ptice koje se gnijezde na tlu i na ptice koje zimuju na Sredozemlju, a hrane se na tlu. Mali indijski mungos je i potencijalni vektor bjesnoće, a u nekim je dijelovima svijeta bjesnoća koju prenosi mali indijski mungos veliki problem.

Područje rijeke Neretve predstavlja prirodnu granicu rasprostranjenosti mungosa. Povoljno stanište čini mozaik poljoprivrednih površina u kombinaciji s rubom naselja i/ili povišenjima (brdašcima) tj. padinama brda ili planina. Odlagališta s organskim otpadom dostupna divljim životinjama također čine povoljno stanište za mungosa.

Projektne aktivnosti uključuju utvrđivanje početne rasprostranjenosti i brojnosti mungosa, korištenje živolovki za uklanjanje istog iz prirode te jačanje razine svijesti lokalnog stanovništva o utjecajima invazivnih stranih vrsta na bioraznolikost područja.

CILJEVI:

Projektom će se odrediti početno stanje rasprostranjenosti mungosa na Neretvi fotozamkama (postavljenih u pojasu širenja mungosa na najpovoljnijem staništu za mungosa). Praćenjem će se dobiti informacije o potencijalu i brzini širenja u Hrvatskoj. U suradnji s lovačkim društvima s područja Neretve odredit će se i postaviti živolovke s fotozamkama s obzirom na njihova dugogodišnja iskustva i boravak u lovištima, ali i okolnim naseljima. Uhvaćene žive jedinke mungosa će adekvatno zbrinjavati. Usmrćivanje uhvaćenih jedinki mungosa provodit će lovoovlaštenici u lovištu u svojem zakupu, a isto obuhvaća sljedeća lovišta: MALA ŽABA METKOVIĆ, SLIVNO METKOVIĆ, Opuzen, Metković, RUJNICA, Norin, Ploče.

NOSITELJ PROJEKTA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

VRIJEDNOST:

Ukupna vrijednost projekta: 204.015,84 EUR u potpunosti financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.