Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

 2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

Pregled sklopljenih ugovora i njihovog izvršenja (zbirno)

 2018. – 2021. godina

Statistička izvješća o javnoj nabavi

2021. godina

2020. godina

 2019. godina

2018. godina