Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

2019. godina

2018. godina

Statistička izvješća o javnoj nabavi

 2019. godina

2018. godina