REVITALIZIRANE STAZE U PARK-ŠUMI DONJE ČELO NA KOLOČEPU

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Koločep pokrenula je 2013. godine projekt revitalizacije i uređenja park-šume Donje Čelo na Koločepu.

Cilj projekta je približavanje zaštite prirode interesima i potrebama mještana, rekreativaca, turista i svih posjetitelja otoka Koločepa.

U prethodnom razdoblju kroz akcije čišćenja raskrčene su zarasle pješačke staze od niskog raslinja, uklonjena su izvaljena stabla, obnovljena je gustjerna s vodom s ciljem gašenja mogućih inicijalnih požara te su postavljene informativne ploče uz pješačke staze. Sav prikupljeni otpadni biljni materijal složen je u šumski red prema pravilima šumarske struke.

U svrhu uređenja park-šume Donje Čelo u tijeku je nabava urbane opreme (klupe, koševi za smeće) sa svrhom stvaranja ugodnog mjesta za boravak posjetitelja.

Park-šuma Donje Čelo zaštićena je 1951. godine sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13). Obuhvaća sjeverozapadni dio otoka Koločepa i ima veliku botaničku vrijednost. Najveći dio područja obrastao je dobro razvijenom makijom sastavljenom od njezinih tipičnih elemenata: hrasta crnike (Quercus ilex), smrdljike (Pistacia terebinthus), tršlje (Pistacia lentiscus), širokolisne zelenike (Phillyrea latifolia), mirte (Myrtus communis), planike (Arbutus unedo) itd. Na maloj površini raste nekoliko vrlo lijepih primjeraka umjetno unesenih egzotičnih vrsta – eukaliptus (Eucalyptus globulus) i mimoza (Acacia retinoides) koje su koločepski pomorci donosili sa svojih dalekih putovanja.

Vrste pokazuju da se u našim krajevima strane vrste drveća mogu uspješno aklimatizirati.