Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s Ornitološkim društvom Brkata sjenica, 14. i 15. prosinca 2020. godine obavila je zimsko prebrojavanje ptica. Prebrojavanje je obavljeno u sklopu redovitog monitoringa ptica zimovalica u području delte rijeke Neretve, koja je važno područje zimovanja ptica vodarica u Republici Hrvatskoj.

U sklopu zimskog prebrojavanja ptica obišlo se 20 mikrolokaliteta u području delte Neretve. Prebrojano je oko 7.500 jedinki različitih vrsta ptica vizualnom metodom prebrojavanja, kao i promatranjem putem dalekozora i teleskopa.

Osim ptica vodarica, prebrojane su ptice pjevice i grabljivice. Prema zabilježenim podatcima, najbrojnije su bile sljedeće vrste: patka zviždara (Anas penelope), patka kržulja (Anas crecca), divlja patka (Anas platyrhynchos), mali kormorani (Phalacrocorax carbo), mlakuše (Gallinula chloropus), riječni galebovi (Chroicocephalus ridibundus) i galebovi klaukavci (Larus cachinnans).

Redovitim prebrojavanjem ptica zimovalica prate se promjene u broju, sastavu i rasprostranjenosti populacija pojedinih vrsta. Tako, ovim prebrojavanjem zapaženo je znatno manje malih gnjuraca (Tachybaptus ruficollis) nego prijašnjih godina iz za sada nepoznatih razloga.