Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Ornitološko društvo Brkata sjenica iz Metkovića, sudjelovali su i ove godine obavila je u globalnom prebrojavanju ptičjih vrsta vlažnih, slatkovodnih i morskih staništa 15., 16. i 17. siječnja 2021. godine u području delte rijeke Neretve te Malostonskog zaljeva kao i poluotoka Pelješca.

Prebrojano je više od 8 tisuća jedinki različitih vrsta vodarica, od toga više od 40 vrsta ptica. Ove godine najzastupljenije vrste bile su riječni galeb i galeb klaukavac, zatim sedam vrsta patki, mali gnjurac, mali i veliki vranac, liska, žutokljuna galica itd.

Zimsko prebrojavanje ptica vodenih staništa International Waterbird Census (IWC) odvija se sredinom siječnja svake godine u kojem sudjeluje na tisuće volontera širom Europe. To je međunarodno događanje u sklopu inicijative pod okriljem organizacije Wetlands International koja prikuplja rezultate brojanja u svrhu utvrđivanja promjena u broju, sastavu i rasprostranjenosti populacija pojedinih vrsta zimovalica. U ovom tradicionalnom prebrojavanju u Hrvatskoj sudjeluju deseci promatrača svake godine, a broj prebrojanih ptica obično prelazi stotinjak tisuća. Europskog koordinatora, organizaciju Wetlands International, izvještava se putem nacionalnih koordinatora.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji najpoznatija i najvrjednija staništa ptica vodarica su u delti rijeke Neretve, jednom od najvažnijih zimovališta tih vrsta u Hrvatskoj. Ove godine prebrojane su rijetke vrste kao što su: crnogrli gnjurac, ušati gnjurac, riđa muljača, zlatar pijukavac, veliki pozvizdač, crna patka, žalar cirikavac, veliki ronac, plijenori. Zanimljivosti su da je veliki ronac nakon dvije godine napokon stigao na ušće Neretve, eja močvarica iznenadila je svojom brojnošću od oko šezdeset jedinki te rijetka patka kreketaljka, s najviše zabilježenim jedinki do sada – čak 52.