Globalno prebrojavanje ptičjih vrsta vlažnih, slatkovodnih i morskih staništa u suradnji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Ornitološkog društva Brkata sjenica iz Metkovića, tradicionalno je obavljeno 11. i 12. siječnja 2020. godine u području delte rijeke Neretve, međunarodno važnom močvarnom staništu.

Prebrojano je blizu 8 tisuća jedinki različitih vrsta vodarica, od toga više od 40 vrsta ptica što govori o značaju delte na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ove godine najzastupljenije vrste bile su riječni galeb i galeb klaukavac, zatim sedam vrsta patki, utve, plijenori, gnjurci, ronci, tri vrste čaplji, žalar cirikavac, prutke, veliki pozvizdač, mali i veliki kormoran, riđa muljača, vivci itd. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji najpoznatija i najvrjednija staništa ptica vodarica upravo su smještena u delti rijeke Neretve, jednom od najvažnijih zimovališta tih vrsta u Hrvatskoj.

Ptice vodarice, zimovalice, najčešće u manjim brojevima, nalazimo i u drugim dijelovima Dubrovačko-neretvanske županije, pa su tako 13. siječnja 2020. prebrojavanjem bili obuhvaćeni mikrolokaliteti Malostonskog zaljeva kao i poluotoka Pelješca.

Zimsko prebrojavanje ptica vodenih staništa International Waterbird Census (IWC) koje se odvija sredinom siječnja svake godine, međunarodni je program pod okriljem organizacije Wetlands International koja prikuplja rezultate brojanja u svrhu utvrđivanja promjena u broju, sastavu i rasprostranjenosti populacija pojedinih vrsta. U ovom tradicionalnom prebrojavanju u Hrvatskoj sudjeluju deseci promatrača svake godine, a broj prebrojanih ptica prelazi stotinjak tisuća. Prebrojavaju se i ptice i promatrači, dok se europskog koordinatora, organizaciju Wetlands International, izvještava putem nacionalnih koordinatora.