Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Ornitološkim društvom Brkata sjenica iz Metkovića, sudjelovali su i ove godine u globalnom prebrojavanju ptičjih vrsta vezanih uz vlažna, slatkovodna i morska staništa.

Najmasovnije svjetsko prebrojavanje ptica kontinuirano se odvija sredinom siječnja, a svoj uspjeh uvelike zahvaljuje brojnim pridruženim volonterima. Dugogodišnje prebrojavanje omogućuje praćenje promjena u broju, sastavu i rasprostranjenosti populacija pojedinih vrsta uz veliki edukacijski značaj.

U našoj Županiji najpoznatija su i najvrjednija staništa ptica vodarica delte rijeke Neretve, koja je ujedno i jedno od najvažnijih zimovališta ovih vrsta u Hrvatskoj. Na tom području tradicionalno zimuju veći brojevi patki, vranaca (kormorana), liski, čaplji, galebova i dr., a za neke je delta glavno ili jedino zimovalište u našoj zemlji.

Tijekom 12. i 13. siječnja 2019. na tom je području prebrojano više od 8 tisuća jedinki različitih vrsta vodarica, što govori o značaju delte na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Ptice vodarice, zimovalice, najčešće u manjim brojevima, nalazimo i u drugim dijelovima Dubrovačko-neretvanske županije, tako da su prebrojavanjem obuhvaćeni ciljni lokaliteti na potezu od Konavoskog polja do Malostonskog zaljeva.