Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su 02. veljače 2013. god. na Zimskom prebrojavanju ptica močvarica u dolini Neretve u suradnji s Hrvatskim ornitološkim društvom – ornitološkom postajom Metković i na taj način obilježili svjetski Dan vlažnih staništa.

Spomenuto prebrojavanje u sklopu akcije „Europskog prebrojavanja ptica močvarica 2013.“ provodilo se uz stručno vodstvo gosp. Bariše Ilića, voditelja Ornitološke postaje Metković Hrvatskog ornitološkog društva i suradnika Zavoda za Ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Prebrojavanje se odvijalo na području delte Neretve – međunarodno važnom području za ptice u sklopu obuhvata Nacionalne ekološke mreže.

Krajnji cilj spomenute akcije je prebrojavanjem obuhvatiti što veće područje i što veći broj lokaliteta. U svrhu popularizacije i zaštite prirode na mnogim lokacijama, ovaj događaj organizira se svake godine u zimskom periodu jer su tada sve ptice močvarice stigle na svoja zimovališta.

Prebrojavanje se odvijalo na nekoliko lokacija u području doline Neretve: posebni ihtiološko-ornitološki rezervati Prud, Orepak i Pod Gredom, zatim područje ekološke mreže Ušće Neretve, značajni krajobraz Modro oko i jezero uz naselje Desne te jezero Kuti u Zažablju.

Tijekom prebrojavanja na području posebnih rezervata Prud, Orepak i Pod Gredom najbrojnije su bile sljedeće vrste: siva vrana, kokošica, mlakuša, čavka, liska, mali gnjurac i svraka.

Tijekom prebrojavanja na području Ušće Neretve najbrojnije su bile sljedeće vrste: kržulja, zviždara, riječni galeb, veliki vranac i galeb klaukavac.

Tijekom prebrojavanja na području značajnog krajobraza Modro oko i jezero uz naselje Desne evidentirane su sljedeće vrste: suri orao, jastreb, eja močvarica i škanjac.

Tijekom prebrojavanja na području jezera Kuti u Zažablju najbrojnije su bile sljedeće vrste: siva vrana, mali vranac, liska i mali gnjurac.

U ovom tradicionalnom prebrojavanju, samo u Hrvatskoj sudjeluju deseci promatrača svake godine, a broj prebrojanih ptica prelazi stotinjak tisuća. Prebrojavaju se i ptice i promatrači, dok se europskog koordinatora izvještava putem nacionalnih koordinatora.