ZIMSKO PREBROJAVANJE PTICA MOČVARICA 2015. U NERETVI

U sklopu tradicionalnog zimskog prebrojavanja ptica močvarica 2015.god. djelatnice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovale su u aktivnosti prebrojavanja ptica močvarica u dolini Neretve u suradnji s Ornitološkim društvom „Brkata sjenica“ iz Metkovića 17. siječnja 2015. god.

Spomenuto prebrojavanje provodilo se uz stručno vodstvo gosp. Bariše Ilića, predsjednika Ornitološkog društva „Brkata sjenica“ u području delte Neretve – međunarodno važnom području za ptice u sklopu obuhvata ekološke mreže Natura 2000.

Krajnji cilj spomenute akcije je prebrojavanjem obuhvatiti što veće područje i što veći broj lokaliteta. U svrhu popularizacije i zaštite prirode na mnogim lokacijama, ovaj događaj organizira se svake godine u zimskom razdoblju jer su tada sve ptice močvarice stigle na svoja zimovališta.

Ovogodišnje prebrojavanje odvijalo se na nekoliko lokacija u području doline Neretve: posebni rezervat – ornitološki Pod Gredom, područje ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve, značajni krajobraz Modro oko i jezero Desne te jezero Kuti.

Prema prikupljenim podacima ovogodišnjeg prebrojavanja ptica, u jutarnjem preletu preko Metkovića najbrojnije su bile čavke, riječni galebovi, zatim na području ornitološkog rezervata Pod Gredom eja močvarica i bukavci. U području ušća zabilježeno je dosta patki zviždara i kržulja, velikih vranaca, velikih podzviždača i žalara kao i riječnih galebova, koji također obitavaju u naselju Desne. Osim riječnih galebova, u području naselja Desne zabilježeni su škanjci i bukavci. U području jezera Kuti najviše je zabilježeno eja močvarica, velikih vranaca i škanjaca.

U ovom tradicionalnom prebrojavanju u Hrvatskoj sudjeluju deseci promatrača svake godine, a broj prebrojanih ptica prelazi stotinjak tisuća. Prebrojavaju se i ptice i promatrači, dok se europskog koordinatora izvještava putem nacionalnih koordinatora.