Akcija čišćenja posebnog rezervata šumske vegetacije Čempresada Pod Gospu

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije organizirala je akciju čišćenja postojećih pješačkih komunikacija te skupljanje komunalnog mješovitog otpada u području posebnog rezervata šumske vegetacije Čempresada Pod Gospu, u suradnji s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Orebić (DVD Orebić), Šumarijom Korčula i Općinom Orebić, 13. svibnja 2017.

S ciljem bolje zaštite, upravljanja, očuvanja i korištenja navedenog zaštićenog područja te zaštite od požara, očišćene su sve šetačke staze koje idu iz smjera hotela Orsan prema Samostanu Velike gospe u Podgorju i staza od hotela Vila Julija do istoimenog samostana. Uklonjeni su izvaljeni borovi, pokošena trava i skupljen je mješani komunalni otpad, a bačve za gašenje inicijalnih požara su očišćene od komunalnog otpada i nadopunjene novom vodom.

Cilj akcije bio je prikupiti otpad (organski i anorganski) na više lokacija u posebnom rezervatu šumske vegetacije Čempresada Pod Gospu te ukazati građanima na potrebu veće brige i pažnje za očuvanje i zaštitu posebnog rezervata kao i sveukupne prirode. Poseban naglasak bio je na čišćenju od niskog raslinja (gmlje, trava) i izvaljenih stabala sa postojećih komunikacija koje se koriste za prolazak i kretanje vatrogasaca (staza/šetnica i prometnica koje se koriste za vatrogasni pristup). Krupni otpad odveden je kamionom na deponij otpada tvrtke KTD Bilan Orebić d.o.o.

Uklanjanje biljnog materijala obavili su djelatnici i članovi DVD Orebić te djelatnici Šumarije Korčula. Na volontersku akciju bilo je pozvano i lokalno stanovništvo Općine Orebić.