Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s Gradom Dubrovnikom i Hrvatskim planinarskim društvom Dubrovnik, 21. rujna 2019. godine sudjelovala je u ovogodišnjoj akciji Zelena čistka na otoku Lopudu šetnicama do plaže Šunj.

Ove godine akcija je okupila dvadesetak sudionika volontera. Prikupljeno je tek desetak kilograma otpada što upokazuje da građani sve više brinu o čistoj prirodi te da su svjesni njene važnosti za opstanak čovječansta. Cilj akcije bio je ukloniti što veće količine ilegalno odloženog otpada (u najvećoj mjeri plastika i papir) kao i podizanje svijesti građana o važnosti brige pojedinca za okoliš i prirodu. Svake godine akcija okuplja sve više sudionika volontera te bilježi sve bolje rezultate.

Na ovaj način, akcija čišćenja otoka Lopuda priključila se Zelenoj čistki i globalnom pokretu Let’s do it!, koji okuplja aktivne građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu u povijesti čovječanstva.

Ideja Zelene čistke krenula je 2008. godine iz estonske građanske inicijative Teeme Ära! – Let’s do it! (Učinimo to!), s akcijom preko 50.000 volontera, koji su u cijeloj zemlji u jednom danu očistili 10.000 tona otpada s budžetom od 500.000 eura. U Hrvatskoj se provodi već četvrtu godinu za redom u koordinaciji Udruge Žmergo, a sudjeluju i gotovo sve zemlje regije. Organizira se prema principu: “svatko čistiti svoj kraj, a zajedno ćemo očistiti cijelu Hrvatsku!“

Otok Lopud, s otocima Koločep i Šipan, je dio ekološke mreže HR4000014 Elafiti. To je područje očuvanja važno radi rijetkih vrsta i njihovih staništa (POVS), koje su od europskog značaja. Klifovi obrasli endemskim vrstama statice (Limonium spp.), morske špilje, pjeskovita morska obala, pješčana dna, muljevite i pješčane plićine, naselja posidonije (voge – Posidonia oceanica), eumediteranski travnjaci, čista vazdazelena šuma i makija hrasta crnike s mirtom te makija velike resike i kapinike važni su stanišni tipovi koje nalazimo na području Elafita. Ova Javna ustanova, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18 i 14/19) te Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/19), upravlja s ciljem očuvanja, zaštite i unapređenja.

Također, sukladno Izmjenama i dopunama Prostornog Plana Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 2/19, objavljen 20. ožujka 2019.) područje Elafita, zajedno s otočićem Sveti Andrija, predloženo je za zaštitu u kategoriji regionalnog parka.

Nadamo se da će u budućnosti biti još više akcija poput Zelene čistke i još više volontera te da ćemo pozitivnim primjerom na lokalnoj razini doprinijeti globalnom boljitku.