U sklopu održavanja Dana otvorenih vrata EU projekata, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije je, u suradnji s Regionalnom agencijom DUNEA, Razvojnom agencijom Grada Dubrovnika DURA-om i tvrtkom Vrtlar d.o.o. sudjelovala je u simboličnoj sadnji autohtonih biljaka – mirte (Myrtus communis) i pinja (Pinus pinea) u urbanom dijelu Dubrovnika na lokaciji Boninovo, pod nazivom Zelena akupunktura Grada 17. svibnja 2019 godine.

Ovim se događajem željela naglasiti važnost NATURA 2000 ciljnih vrsta kao prirodnog fenomena, s obzirom da je 57 % kopna Dubrovačko-neretvanske županije pod zaštitom ekološke mreže NATURA 2000. Ekološka mreža predstavlja najveće zaštićeno područje na svijetu, a obuhvaća gotovo petinu kopnenog područja Europske Unije. Simboličnom sadnjom se željelo dati na važnosti upravo mreži NATURA 2000 i njenim ciljnim vrstama među koje i spadaju mirta i pinj, kao prirodnom kapitalu koji daje mnoge mogućnosti za financiranje iz EU fondova i brendiranje u smislu prirodne baštine kao pokretača održivog razvoja.

Urbano je zelenilo važno za čitavi ekosustav. Čovjek njegovom sadnjom održava zdravi urbani okoliš i poboljšava zdravlje ljudi općenito te na taj način daje pozitivan odgovor na klimatske promjene. Zelene površine su važne jer, osim u rekreaciji i boljem estetskom dojmu, pomažu u regulaciji temperature, eroziji tla, pružaju čišći zrak, vodu i tlo. Krošnje drveća i grmlja najprije apsorbiraju dio sunčeve radijacije, stvaraju sjenu i smanjuju temperaturu. Također, istraživanja su pokazala da pravilno raspoređena stabla mogu reducirati troškove grijanja i hlađenja u prosjeku od 10 do 20%.

Nadamo se da ćemo u budućnosti imati priliku organizirati još ovakvih događanja i možda inspirirati građane da i svoje prostore i okućnice zazelene autohtonim biljnim vrstama, prepoznatljivim za šire dubrovačko područje.