ZDRAV ZA 5! NA POLUOTOKU PELJEŠCU

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i ove je godine sudjelovala u provedbi aktivnosti 2. komponente projekta “ZDRAV ZA 5!” koja se održala se na poluotoku Pelješcu 02. svibnja 2017. u obliku izleta – planinarske ture na Sv. Iliju iznad Orebića. U provedbi aktivnosti sudjelovalo je sveukupno sto učenika sedmih i osmih razreda Osnovne škole Ston, Janjina, Kuna, Trpanj i Osnovne škole “Orebić”.
Organizacijom planinarske ture i tematskih predavanja predstavnika MUP-a, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatske gorske službe spašavanja, promovirao se zdravi način života i boravak u prirodi, kao i važnost očuvanja okoliša te održivi razvoj područja i društva.
Naime, projekt “ZDRAV ZA 5!” usmjeren je na prevenciju ovisnosti i zlouporabe alkohola, droga i igara na sreću te promociju pro-socijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vještina kod djece i mladih, podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju životne, školske i radne okoline te podizanju razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i sigurnosti. Osnovni ciljevi Projekta “Zdrav za 5!” su aktivno mijenjanje stavova i štetnih životnih navika, mijenjanje stavova o nužnosti zaštite okoliša i prirode, podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i usvajanje zdravih stilova života. Projekt “Zdrav za 5!” provodi se kroz interaktivne edukacije i eko radionice u školama, kontinuirano tijekom školske godine. Projekt se sastoji od dvije komponente: komponenta 1. Prevencija ovisnosti i komponenta 2. Zaštita i uređenje okoliša. Kroz komponentu 2. fokusira se na izgradnju sigurnog i zdravog okoliša za sigurno i kvalitetno odrastanje mladih, poticanjem zajednice na uklanjanje prilika koje omogućavaju pojavu kriminaliteta.
Temeljem Sporazuma o suradnji u provedbi preventivnog projekta „ZDRAV ZA 5!“, potpisanog 14. veljače 2014., između Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravlja, Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije koordinira 2. komponentu Projekta sa suorganizatorima: predstavnicima MUP-a – Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Upravnim odjelom za obrazovanje, kulturu, znanost i šport Dubrovačko-neretvanske županije.