U sklopu nacionalnog preventivnog Projekta “ Zdrav za 5! ”, koji provode Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije održala je edukaciju 24. svibnja 2016. u Korčuli.

U prostorijama osnovne škole Petra Kanavelića u Korčuli, pred stotinjak učenika osnovne i srednje škole, nakon uvodnih pozdrava, djelatnica Ustanove Nikolina Đangradović održala je kratko predavanje o zaštiti prirode kao i djelokrugu rada Ustanove. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije govorio je o kakvoći mora za kupanje i zdravstvenoj ekologiji, dok je HGSS Orebić predstavio svoj djelokrug rada uz pokaznu vježbu, a predstavnici Ekološko ronilačkog kluba Korčula su izložili opremu i ukazali na štetnost onečišćenja podmorja.

Projekt “Zdrav za 5!” usmjeren je na prevenciju ovisnosti i zlouporabe alkohola, droga i igara na sreću te promociju pro-socijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vještina kod djece i mladih, podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju životne, školske i radne okoline te podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i sigurnosti.

Osnovni ciljevi Projekta “ Zdrav za 5! ” aktivno su mijenjanje stavova i štetnih životnih navika o ovisnosti, mijenjanje stavova o nužnosti zaštite okoliša i prirode, podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i usvajanje zdravih stilova života.

Projekt “ Zdrav za 5! ” provodi se kroz interaktivne edukacije i eko radionice u školama, kontinuirano tijekom školske godine.