Završna online konferencija projekta CHANGE WE CARE (Climate cHallenges on coAstal and traNsitional chanGing arEas:  WEaving  a  Cross-Adriatic  REsponse) održana 11. studenog 2021. godine okupila je projektne partnere, hrvatske i talijanske institucije za zaštitu prirode kao i ostale zainteresirane goste.

Konferenciju su otvorile ravnateljica CNR – Instituta morskih znanosti iz Venecije Rosalia Santoleri, koji je ujedno i vodeći projektni partner te Diana Gracin Petrović, voditeljica Interreg Italija-Hrvatska projekata pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, podružnica Zadar.

Slijedile su prezentacije o utjecaju klimatskih promjena i njhovim prilagodbama u obalnim područjima Jadrana, kako s sadašnjih procesa, tako i sa stajališta predviđanja budućih scenarija, istovremeno uzimajući u obzir njihove učinke na razini upravljanja.

Nakon toga su projektni partneri prezentirali rezultate trogodišnjih aktivnosti u njihovim ciljanim područjima, a konferencija je završila  panel sesijom na kojoj su predstavljena i raspravljena pitanja koja se odnose na utjecaj klimatskih promjena na obalna područja Jadrana te izazovi u provedbi Adaptacijskih planova i mjera prilagodbe  za povećanje otpornosti obalnih područja na klimatske promjene, u kontekstu  trenutnih  izazova i budućih scenarija, kako bi se definirao pristup za Jadransko područje.

Koordinator projekta Davide Bonaldo (CNR – Institut morskih znanosti) zaključio je kako vjeruje da će svi glavni rezultati projekta a koji uključuju niz cjelovitih i svestranih postupaka za karakterizaciju trenutnih i očekivanih dinamika okoliša, kao i definiranje participativnih strategija odgovora na učinke klimatskih promjena, rezultirati pružanjem korisnih  elemenata  kreatorima  politike  za  izradu  planova  prilagodbe  na klimatske promjene u pet pilot lokacija.

Projekt CHANGE WE CARE obuhvaća usklađene i koordinirane akcije za prilagodbu klimatskim promjenama na prekograničnoj razini. Projektom su istraženi klimatski rizici s kojima se suočavaju priobalna područja pridonoseći boljem razumijevanju utjecaja klimatskih promjenjivosti i promjena u vodnim režimima, prodoru soli, turizmu, biološkoj raznolikosti i agro-ekosustavima na odabranim pilot područjima, uključujući dolinu rijeke Neretve kao jedno od pet pilot područja.

Osim spomenutog glavnog partnera projekta –  Instituta morskih znanosti Venecije, uz Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, partneri na projektu su Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Javna ustanova Park prirode Vransko jezero, Opća uprava za teritorijalnu i okolišnu njegu iz regije Emilila Romagna, Nacionalni institut za zaštitu okoliša i istraživanje, Upravljačko tijelo za parkove i biološku raznovrsnost – Po delta, Autonomna regija Friuli Venezia Giulia i Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 2.700.780,00 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 205.560,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i traje do 31. prosinca 2021. godine.