Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije  sudjelovala je na završnoj konferenciji projekata WATERCARE (Water management solutions for reducing microbial environment impact on coastal areas) 14. prosinca 2021. godine u Dubrovniku.

Na konferenciji su osim rezultata projekta WATERCARE koji traje do 31. prosinca 2021. godine partneri predstavili metode, strategije i inovativna rješenja za različitu problematiku u upravljanju vodama.

Javna ustanova koja je imala ulogu savjetodavne institucije na tehničkim aspektima projekta na području Dubrovačko-neretvanske županije, održala je predavanje o rezultatima projekta CHANGE WE CARE na kojem je partner, a čije pilot područje je delta Neretve.

Projekt WATERCARE obuhvaća pet pilot područja Hrvatske i Italije, od čega su tri u Hrvatskoj – rijeka Neretva, Cetina i Raša.

Projekt WATERCARE usmjeren je na poboljšanje kakvoće mora za kupanje smanjenjem mikrobiološkog onečišćenja vode iz rijeka korištenjem inovativnih alata u gospodarenju i obradi fekalnih otpadnih voda kao i razvijanje sustava predviđanja i alarmiranja u slučaju onečišćenja mora. Također, cilj je razviti sustav predviđanja i alarmiranja u slučaju onečišćenja mora za kupanje koji bi pomogao u odlučivanju o korištenju mora za kupanje.

Ukupna vrijednost projekta WATERCARE iznosi 2.833.019,40 eura, od kojih Dubrovačko-neretvanska županija sufinancira 278.000,00 eura, a predviđeno trajanje projekta je tri godine (01. siječnja 2019. – 31. prosinca 2021. godine). Osim hrvatskih partnerskih institucija – Dubrovačko-neretvanske županije, Splitsko dalmatinske županije, Sveučilišta u Splitu, Javne ustanove Metris iz Pule i Hrvatskih voda, talijanski partneri na projektu su  Nacionalni istraživački savjet – Institut za morske znanosti iz Ankone, tvrtka ASET SPA iz Fana, Regija Marche, Regija Abruzzo i Sveučilište Urbino Carlo Bo.