Druga biospeleološka ekspedicija – Pelješac 2019., provedena u suradnji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-nertevanske županije i Hrvatskog biospeleološkog društva završena je 1. svibnja, a sada nakon preliminarne obrade uzoraka možemo objaviti i prve rezultate. Terenska istraživanja provedena su kroz tri termina: 13. – 21. studeni 2018. godine, 25. ožujak – 7. travanj te 19. travanj – 1. svibanj 2019. godine.

U prva dva termina cilj je bio pronaći što veći broj speleoloških objekata na području cijelog poluotoka Pelješca, odabrati one s najpogodnijim staništima za podzemnu faunu, napraviti preliminarno biospeleološko istraživanje i odrediti posebno zanimljive objekte. Na trećem i glavnom terminu fokus je bio na ciljanom prikupljanju faune i speleološkom istraživanju novih objekata.

Sveukupno je posjećeno 45 jama i špilja. Fauna je sakupljana u 40 speleoloških objekata, a topografski ih je snimljeno 26. Iako većina istraženih objekata nije impresivnih dimenzija, fauna koja u njima živi je i više nego nadoknadila eventualnu nezanimljivost nekih objekata.

Rezultati istraživanju pokazali su da je u Jami u Kučinama pronađena do sada nezabilježena vrsta iz roda Haplophthalminae. Osim toga, pronađene su četiri nove svojte špiljskih paukova važne za znanost. Nadalje, identificirani su nova vrsta roda Verhoeffiella, novi rod iz porodice Leiodidae te je unutra roda Troglamaurops pronađeno više novih vrsta.

Planirane DNA analize zasigurno će pomoći pri otkrivanju mnogih novih vrsta važnih za znanost te na taj način doprinijeti boljem razumijevanju podzemnih oblika života.