Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji sa Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i tvrtkom Drezga d.o.o. provela je sanitarno orezivanje i njegu krošanja stabala orijentalnih platana (Platanus orientalis L.) u Trstenom.

Radovi sanacije i njege krošnje platana proveli su se po završetku vegetacijske sezone a u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja platana, budući je vegetacija u stanju mirovanja. Radovi su se proveli uz stručni nadzor predstavnika Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ovlaštenih za poslove ekologije, zaštite prirode i urbanog šumarstva, a sukladno preporukama i standardima Europskog vijeća za arborikulturu (European Arboricultural Council – EAC).

Na platani na trgu uz magistralnu cestu izvršen je pregled ugrađenih sidrenih užadi Boa. Također je izvršeno redovito održavanje te sanitarno orezivanje suhih grana koje su predstavljale opasnost od možebitnog loma i pada, a čime bi se u opasnost dovela sigurnost ljudi i materijalne imovine pod i u neposrednoj blizini platana.

Na stablu platane u vrtu obavljeno je sanitarno orezivanje dijelova krošnje te zamjena sidrenih užadi oštećenih požarom u veljači 2020. godine. Sanacija opožarenog stabla izvršena je po završetku vegetacijske sezone budući je na taj način detaljno procijenjena nastala šteta u smislu gubitka lisne i drvene mase te plodova.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) upravlja (zaštita, održavanje i promicanje) zaštićenim spomenicima parkovne arhitekture – dva stabla orijentalne platane (Platanus orientalis L.) na trgu uz magistralnu cestu i u privatnom vrtu u Trstenom. Platane su zaštićene od 24. siječnja 1951. godine.

Budući je riječ o zaštićenim stablima visoke starosne dobi, tijekom prošlosti su se događali značajniji lomovi odumrlih grana koje je bilo potrebno sanirati kako bi se platane očuvale za buduće generacije. Ozbiljniji zahvati na sanaciji stabala, u vidu orezivanja suhih i odumrlih grana obavljali su se u više navrata prilikom čega su se velike, teške i rizične grane osiguravale sajlama – sidrima.

Starost stabala procjenjuje se na oko 450 godina. Impozantnim dimenzijama, platane predstavljaju znanstvenu i kulturnu poveznicu prošlosti i sadašnjosti te čine prepoznatljiv simbol Trstenog ali i nacionalnog prirodnog i kulturnog nasljeđa. Ova dva monumentalna gorostasa slove kao najstarija i najljepša stabla u Hrvatskoj te spadaju među najveće i najstarije očuvane primjerke platana u Europi.