„Monitoring legnja (Caprimulgus europaeus, Linnaeus, 1758) i ćuka (Otus scops, Linnaeus, 1758) u park šumi Predolac – Šibenica u Metkoviću, za koji je Ministarstvo kulture odobrilo 10.000,00 kuna u sklopu Javnog poziva za prijavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2011. god. završen je. Projekt, čiji je cilj bio monitoring dvije vrste ptica, legnja (Caprimulgus europaeus, Linnaeus, 1758) i ćuka (Otus scops, Linnaeus, 1758), koje spadaju u strogo zaštićene divlje svojte, sukladno Pravilniku o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 99/09), proveden je u suradnji s gosp. Barišom Ilićem, voditeljem Ornitološke postaje Metković Hrvatskog ornitološkog društva i suradnikom Zavoda za Ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Na području zakonom zaštićene park šume Predolac – Šibenica u Metkoviću, monitoring strogo zaštićenih odabranih vrsta ptica, obavljao se u vrijeme razmnožavanja (proljeće) i vrijeme selidbe (jesen).

Nakon obavljenih terenskih obilazaka u park-šumi, tijekom proljetnog perioda izbrojeno je 12 parova legnja (Caprimulgus europaeus, Linnaeus, 1758) i 4 para ćuka (Otus scops, Linnaeus, 1758). Budući je ćuk ptica koja se rado gnijezdi u naseljima, zabilježeno je i 6 gnijezdećih parova u gradu Metkoviću.

Tijekom jeseni izbrojeno je 135 – 140 legnjeva na području bogatom hranom, odnosno noćnim leptirima. Zabilježena su i dva legnja, prethodno prstenovana, što pokazuje kako se neke ptice vraćaju na ista mjesta gnijezditi. Prebrojavanje ćuka se također obavljalo u navedenom periodu u desetak navrata, prilikom
čega je izbrojano 40 – 45 jedinki.

Spomenuti projekt, koji je prepoznalo i odobrilo Ministarstvo kulture, pored edukacije lokalnog stanovništva i posjetitelja o zaštićenim prirodnim vrijednostima i vrstama doprinos je obilježavanju 2011. godine kao Međunarodne godine šuma.