Područje Kuti koje se nalazi u Općini Zažablje vrlo je značajno zbog svojih prirodnih vrijednosti. Ovdje se nalazi najveće preostalo slatkovodno jezero u delti Neretve s razvijenom vegetacijom močvarnih staništa. Najzastupljenija je biljna zajednica tršćaka koja je ugrožena i rijetka, te od nacionalnog i europskog značaja zbog prisutnosti brojnih ugroženih vrsta, posebno ptica. U tršćacima se ptičje vrste gnijezde, a ono im služi i kao odmorište i zimovalište. Osim toga tršćaci osiguravaju bolju kvalitetu vode za piće, te smanjuju opsege poplava sakupljajući i zadržavajući velike količine poplavne vode.

Radi očuvanja sveukupne bioraznolikosti močvarnog područja Kuti, poglavito ptičjih vrsta, u planu je njegova zaštita u kategoriji posebnog ornitološkog rezervata.

Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, zajedno s djelatnicima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i Općinom Zažablje 22. kolovoza 2018. obišli su predmetno područje. Saznanja prikupljena terenskim obilaskom, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu koristit će u izradi stručne podloge koja će utvrditi vrijednosti, odrediti mjere zaštite i definirati način upravljanja budućim zaštićenim područjem.

Na sastanku s načelnicom Općine Zažablje dogovorena je daljnja suradnja kroz proces proglašenja zaštite te je usuglašeno kako močvarno područje Kuti zbog svojih prirodnih vrijednosti ima veliki potencijal za razvoj selektivnih oblika turizma.