Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije je u suradnji s BIOTA j.d.o.o. započela monitoring obrvana (Aphanius fasciatus) na području solane Ston HR3000167 i istraživanje rasprostranjenosti obrvana na području Dubrovačko-neretvanske županije. Trenutno jedino poznato nalazište obrvana u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je područje solane Ston. Svrha ovog istraživanja je pretražiti pogodna staništa, očuvati postojeća te ustanoviti nova staništa ove vrste.

Na preliminarnom terenskom izlasku koji se održao 5. lipnja 2020. godine uzorkovano je priobalno područje lovom ručnim mrežicama te su određeni lokaliteti za daljnja istraživanja.

Obrvan je riba endem u Sredozemnom moru. Izrazito je eurihalina i euritermna vrsta. Jedina je vrsta iz porodice Cyprinodontidae (zubati šarani) koja živi u moru, a ulazi u bočate i slatke vode. U Jadranskom moru je točkasto rasprostranjen duž čitave obale, uglavnom u bočatim vodama koje nisu pogodne za život većini riba. Zabilježen je u solani Ston, solani Pag, uvali Zrće na Pagu, Pantan kod Trogira i kod Nina te na nekoliko drugih područja.

Kod obrvana je izrazito izražen spolni dimorfizam, ženka naraste preko 7 cm, a mužjak do 6 cm. Mužjaci su sivo-smeđi ili smeđe-maslinasti, s bijelim trbuhom, na boku imaju 10-12 okomitih smeđih pruga koje se izmjenjuju s uskim srebrnasto-bijelim prugama, a peraje su im žute. Ženke su svjetlije boje, poprečne pruge se ne protežu cijelom stranom, a peraje su im bjelkaste. Svejed je, hrani se planktonskim račićima, ličinkama i odraslim kukcima  te algama i organskim detritusom koji skuplja po dnu. U slanim staništima se može naći u velikom broju te je bitan za kruženje organskih tvari, odnosno kao ključna karika hranidbenog lanca.

Budući da je ugrožen degradacijom i gubitkom životnog prostora zbog nestajanja slanih močvara i bočatih staništa te sve većeg onečišćenja priobalnog mora, estuarija i donjih tokova rijeka, obrvan je u Crvenoj knjizi slatkovodnih riba Hrvatske i Crvenoj knjizi morskih riba Hrvatske svrstan u kategoriju ugroženih vrsta (EN) te je naveden u Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (Narodne novine broj 144/13 i 73/16).