Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s BIOTA-om j.d.o.o., započela je istraživanje i kartiranje četveroprugog kravosasa (Elaphe quatorlineata), pjegave crvenkrpice (Zamenis situla) i čančare (Testudo hermanni) na području ekološke mreže Natura 2000 Sniježnica i Konavosko polje (HR2000946).

Metodologija istraživanja obavlja se u više faza. U početnoj fazi istraživanja odabrane su početne plohe za prvu godinu kartiranja prateći postojeće nalaze literaturnih podataka. Samo uzorkovanje bit će u skladu s programom kartiranja, a uzorkovanje će se provesti u vrijeme najveće aktivnosti ovih vrsta, između travnja i lipnja. Budući da ne postoji Nacionalni program monitoringa za ove vrste, koristit će se standardizirana metodologija koja se koristi za četveroprugog kravosasa,  pjegavu crvenkrpicu i čančaru. Cilj ovog istraživanja je uvidjeti rasprostranjenost spomenutih vrsta i prikupiti podatke o ostalim vrstama herpetofaune na području Konavala. Kravosas, crvenkrpica i čančara su strogo zaštićene kao i ciljne vrste područja ekološke mreže Natura 2000 Sniježnica i Konavosko polje (HR2000946).

Kopnena kornjača ili čančara (Testudo hermanni) rasprostranjena je samo na području Europe. Živi po suhim i kamenitim mjestima uz rubove šumaraka, maslinika i šikara, a hrani se sočnim lišćem, plodovima i kukcima. Mužjak je manji i lakši od ženke, teritorijalan je te koristi manji životni prostor. Čančara zimu prespava zakopana u zemlji iz koje izlazi u kasno proljeće i pari se. Ženka odloži desetak jaja iz kojih će se pri višim temperaturama izleći ženke, a pri nižim mužjaci. Životni vijek ove vrste u prirodi je 20 godina.

Pjegava crvenkrpica (Zamenis situla) smatra se našom najljepšom neotrovnom zmijom. Duljina tijela joj je oko 1 metar, a ženke su duže od mužjaka. Iako se relativno sporo kreće, dobar je penjač. Povučena je i skrovita vrsta koju ćete rijetko vidjeti na otvorenim prostorima. U opasnosti može ugristi, ali joj ugriz nije bolan. Nastanjuje sunčana kamenita staništa, ali je nalazimo i u blizini naselja. Hrani se malim sisavcima, a u maloj mjeri gušterima i pticama. Može živjeti i do 25 godina.

Četveroprugi kravosas (Elaphe quatorlineata) je najduža europska zmija kratkog životnog vijeka od 4 do 5 godina čiji dom čine bogata krška staništa. U svojoj potrazi za hranom kravosas će se popeti po zidovima, grmlju i stablima, a plijen ubija omotavajući se oko njega. Dobar je plivač, opažen je u moru udaljen i više od 1 kilometra od obale. Hrana su mu uglavnom manji sisavci. Ako se osjeti ugroženim glasno će puhati, vrlo rijetko i ugristi.

Trend populacija je u opadanju zbog uništavanja staništa i pretjeranog izlova. Najviše ih ugrožava širenje i intenziviranje poljoprivrede, urbanizacije i ubrzanog razvoja turističke infrastrukture, požari i skupljanje jedinki za trgovinu kućnim ljubimcima. Gotovo svugdje u svijetu zmije se smatraju simbolom zla i podlosti i shodno tome nepotrebno se ubijaju. Ali ako bolje upoznamo njihov način života shvatimo da su one zapravo korisne. Hrane se sitnim sisavcima te su veoma dobri i učinkoviti prirodni deratizatori. Osim toga, kao i sve ostale vrste imaju svoju nezamjenjivu ulogu u prirodi koju čovjek mora razumjeti.