Dana 04. svibnja 2021. godine u Gradu Korčuli započeli su radovi obnove i njege područja park-šume Hober. Radove će, u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Gradom Korčulom, provoditi djelatnici Šumarije Korčula – Hrvatske šume d.o.o. (UŠP Split). Planiranim radovima obnove i njege predviđeno je uklanjanje doznačenih stabala uz šetnicu Tina Ujevića a koja predstavljaju opasnost za prolaznike te materijalnu imovinu, kao i uređenje podstojne etaže unutar šume. Cilj ovih radova je smanjenje požarnog opterećenja na park-šumu te stvaranje povoljnog zdravstvenog stanja i estetskih uvjeta, a sve sa svrhom očuvanja, zaštite, unaprjeđenja i sigurnog korištenja park-šume Hober. Planirani završetak radova je u svibnju 2021. godine.