“Priroda za budućnost”
Projekt “Nature for future”, s ciljem turističke valorizacije zaštićenih prirodnih područja, financiran s 3 milijuna kuna iz EU programa prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora, nakon uspješno završene prve godine, započeo je u travnju s uređenjem zaštićene špilje Šipun u Cavtatu, kao drugom fazom projekta.

Regionalna razvojna agencija DUNEA, kao vodeći partner na spomenutom projektu, prijavila je isti u partnerstvu s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Dubrovačko-neretvanske županije te prekograničnim partnerom Poduzećem za nacionalne parkove Crne Gore.

Spomenuti radovi na špilji Šipun odvijaju se uvažavajući kriterije zakonskih dopuštenja nadležnog Ministarstva kulture kao i Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Naime, osim špilje Šipun, radovi se izvode i na vidikovcu na Lastovu, čime će ove dvije lokacije biti dostupne turističkim posjetiteljima. Slijedi i početak provedbe radova na uspostavi herpetološkog centra u Majkovima.

Špilja Šipun, koja se nalazi na sjeveroistočnom dijelu poluotoka Rat u Cavtatu, zaštićena je kao geomorfološki spomenik prirode od 1963. g., što dokazuje njenu prirodnu vrijednost. Biospeleološkim istraživanjima, koja traju još od kraja 19. stoljeća i nastavljaju se do danas, ustanovljeno je da je špilja važan tipski lokalitet špiljske faune. U njoj je opisano više od 60 organizama što je najveći broj opisanih vrsta u nekoj špilji.