Za potrebe izrade topografskog nacrta špilje Pišurke na otoku Korčuli Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s Društvom za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti OSMICA iz Karlovca, obavila je neposredni nadzor špilje Pišurke na otoku Korčuli. Špilja Pišurka je, nakon špilje Šipun u Cavtatu, najbogatiji tipski špiljski lokalitet u Hrvatskoj. Inače, otok Korčula iznimno je bogat špiljskom faunom i krasi ga čak 17 opisanih vrsta špiljske faune, od kojih su svi otočni endemi.

Brojne špilje i jame bezdanice koristile su se kao izvori pitke vode, zakloni za ljude i životinje, te kao sveta ili zastrašujuća mjesta utkana u narodnu predaju i toponimiju krških područja. Špilja Pišurka ključno je biospeleološko nalazište iz kojeg je po prvi puta znanstveno opisano 9 vrsta podzemnih organizama – tri pauka, dva izopodna raka, dva kornjaša, jedan dvokrilac i jedan puž. Osim toga, špilja se nalazi i unutar područja europske ekološke mreže Natura 2000 HR2001367 I dio Korčule i HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac. Špilja je duljine 74 metara i dubine 31 metar.

Osim izrade speleološkog nacrta špilje Pišurke, Javna ustanova postavit će posebna rešetkasta bat-friendly ulazna vrata na ulaz u špilju, koja će šišmišima omogućiti nesmetan prolaz i spriječiti ugrožavanje špiljske faune prisutstvom nedozvoljenih aktivnosti čovjeka, provesti volontersku akciju čišćenja špilje od komunalnog otpada, te očistiti pristupne puteve prema špilji od raslinja.

Prema Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) speleološki objekti od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njenu osobnu zaštitu. Također, oni su vrijedni elementi georaznolikosti, dio su geobaštine Republike Hrvatske i omogućuju uvid u izgled krškog podzemlja.

Unatoč stoljetnim istraživanjima krškog podzemlja Hrvatske, nova istraživanja vrlo često vode do novih otkrića, stoga Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije kontinuirano provodi istraživanja speleoloških objekata u suradnji sa znanstvenom i stručnom zajednicom u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode krških fenomena hrvatskog juga.