Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske kontinuirano provode monitoring jadranske kozonoške (Himantoglossum adriaticum) na području ekološke mreže HR2001490 Dubrovačko primorje – Doli. Ove godine monitoring je odrađen 29. svibnja 2021. godine.

Jadranska kozonoška najveća je europska vrsta orhideje, čija se najjužnija i najistočnija populacija nalazi upravo na području Dubrovačko-neretvanske županije, što je ujedno i krajnji istočni rub areala ove vrste. Terenskim obilaskom područja ekološke mreže HR2001490 Dubrovačko primorje – Doli zabilježeno je 56 jedinki. Na okolnim plohama, a koje se ne nalaze unutar obuhvata ekološke mreže, zabilježeno je 349 jedinki što dokazuje veliku širinu rasprostranjenosti ove vrste na predmetnom području.

Jadranska kozonoška ima dva poveća jajolika gomolja u tlu, te je poput većine ostalih europskih orhideja, odnosno kaćuna, tipičan geofit. Već u jesen iz gomolja izbijaju zeleni, lancetasti listovi koji čine bazalnu rozetu. Tijekom proljeća iz sredine rozete izbija robustna i snažna stabljika koja je prekrivena s manjim brojem listova koji se srazmjerno smanjuju te oni gornji, najbliži cvatu, nalikuju na brakteje. U doba cvatnje nekoliko je donjih listova redovito  posušeno, po čemu se očituje submediteranski karakter ove vrste.

Gotovo polovica te visine otpada na relativno rahli cvat. Kozonoška se u punoj fazi cvatnje najčešće može pronaći od sredine svibnja do sredine lipnja, ovisno o ekološkim čimbenicima i geografskom području. Nakon cvatnje cijela se biljka suši i u vrućim ljetnim mjesecima potpuno nestaje, a novi ciklus započinje pojavom prizemne rozete sredinom jeseni.

Veliki broj populacija nalazi se uz prometnice i putove a njihovo redovito održavanje, ponajviše košnja, ponekad negativno djeluju na populacije. Osim toga, prisutnost manjih količina građevinskog otpada odloženog uz cestu, predstavlja još jednu vrstu ugroze za ovu populaciju. Otpad može predstavljati značajnu prijetnju ukoliko sadržava sjemenke vrsta koje na određenom području prirodno ne obitavaju. To se prije svega odnosi na strane – invazivne vrste, koje su na ovaj način proširene u različite dijelove Dubrovačko-neretvanske županije.

Najveća je europska orhideja koja nerijetko doseže visinu do jednog metra, a rjeđe i prelazi visinu od jednog metra (najveća zabilježena jedinka u Hrvatskoj iznosila je 120 cm). Za vrijeme ovogodišnjeg monitoringa, po prvi put na našem prostoru, zabilježene su dvije veće jedinke visina do 70 i 80 cm.

Kao i sve ostale orhideje, jadranska kozonoška je strogo zaštićena vrsta prema Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a dodatno je zaštićena i međunarodnim propisima, kojih je Republika Hrvatska potpisnica, kao i Direktivom Europske unije. Nalazi se na dodacima II i IV Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore te je za njezino očuvanje potrebno odrediti važna područja kroz uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000.