U srijedu, u ranim jutarnjim satima, 09. rujna 2020. godine u području posebnog ornitološkog rezervata Prud kod Metkovića izbio je požar tršćaka. Osim što je posebni ornitološki rezervat Prud značajan na lokalnoj i nacionalnoj razini, to je i područje od iznimnog značaja na europskoj i međunarodnoj razini budući je dio europske ekološke mreže Natura 2000 te Ramsar područja.

Kako bi se očuvalo ovo iznimno vrijedno i zaštićeno područje te pripadajuća bioraznolikost kao i obzirom da se radilo o nepristupačnom terenu za gašenje požara vatrogasnim kopnenim snagama, zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije u koordinaciji s Javnom vatrogasnom postrojbom Metković u pomoć gašenja požara pozvao je protupožarne zračne snage. Požar su gasila dva Canadair-a CL-415 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga Republike Hrvatske. Prema procjeni, izgorilo je oko 10 hektara površine tršćaka. Kanaderi su požar lokalizirali oko 17:00 h, nakon čega su vatrogasci ostali nadzirati požarište.

Riječ je o najvrijednijem zaštićenom ekosustavu, posljednjim ostatcima sredozemnih močvara, koji osim što štiti bioraznolikost osigurava i brojne dobrobiti za život čovjeka što uključuje: proizvodnju kisika, upijanje CO2, pomoć u očuvanju tla od erozije, regulaciju poplava, opskrbu hranom, izvor su pitke vode, stanište su brojnih životinjskih i biljnih vrsta te utječu na lokalnu klimu. Močvarni ekosustavi te pripadajući tršćaci ključni su u borbi protiv klimatskih promjena budući da kroz fotosintezu pretvaraju CO2 u kisik.

Staništa tršćaka važan su dio vizualnog identiteta doline Neretve kao i stanište brojnih životinjskih vrsta (ptice, gmazovi, sisavci i dr.). Nekontroliranim i učestalim požarima tršćaka narušava se ukupna biološka raznolikost staništa i vrsta ovoga područja. Osim toga, požari tršćaka ostavljaju za sobom degradirane močvarne i vodene krajobraze čime područje postaje neprivlačno za posjetitelje i turiste, a narušava se i kvaliteta života lokalnog stanovništva.

Unatoč brojnim edukacijama, molbama i upozorenjima, požari se ponavljaju iz godine u godinu u sve većim razmjerima. Opasnost je tim veća, što se požari često šire na okolne šume te stambene i gospodarske objekte čime se u pitanje često dovodi sigurnost ljudi i materijalne imovine.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije ovim putem apelira na stanovništvo doline Neretve ukoliko uoče požar tršćaka, da pravovremeno obavijeste nadležne službe pozivom na jedinstveni europski broj za hitne službe 112, kako bismo zajednički očuvali močvarna staništa i živi svijet u njima.