Župan Nikola Dobroslavić danas je u Palači Ranjina s načelnicima općina Orebić Tomislavom Ančićem i Konavle Božom Lasićem potpisao Ugovore o uređenju međusobnih prava i obveza za potrebe projekata sufinanciranih u okviru Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata.

Radi se, naime, o dva projekta u spomenutim općinama za koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio sredstva Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kao nositelju projekta, a odnose se na radove, opremu i usluge za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Dubrovačko-neretvanska županija na ovaj je Javni poziv podnijela dvije prijave, koje se odnose na tri projekta – uređenje edukativne pješačko-biciklističke staze u Orebiću, uređenje zelene površine oko Područne škole u Pridvorju te uređenje zelene površine na području bivše Stare bolnice u Dubrovniku.

Ukupna osigurana sredstva su 626.906,25 eura, a Fond će sufinancirati 80 posto iznosa.

„Provođenjem ovih projekata doprinosimo izgradnji zelenije i klimatski neutralnije županije pa tako i Hrvatske. Želimo da nam okoliš bude uredan i unaprjeđen sadnjom novih biljaka, novih stabala, uređenjem površina… i u tom su smislu osmišljeni i ovi projekti. U Orebiću će biti uređene pješačke i biciklističke staze, u Konavlima park pored područne škole u Pridvorju, a Županija će u svom dijelu na prostoru bivše Stare bolnice urediti zelene površine.“, kazao je župan Dobroslavić te dodao na kraju kako je ukupno trajanje projekta 30 mjeseci.

Ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Marijana Miljas Đuračić predstavila je detaljnije projekt koji se provodi u suradnji JU i Županije: „Mi ćemo kroz ovaj projekt urediti javne površine na prostoru bivše Stare bolnice, jer se za tim ukazala potreba i ovo je izvanredna prilika. Na tom prostoru je danas puno invazivnih vrsta, koje treba ukloniti i propisno zbrinuti, a zatim je plan posaditi autohtone biljke i voćkarice, postaviti kućice za ptice i jedan manji hotel za kukce.“ Dodala je i kako će površina biti uređena kao javni park koji će moći koristiti svi građani i posjetitelji, a ujedno će služiti i redovnim aktivnostima Javne ustanove koje se odnose na provođenje škole u prirodi.