Kukci koji oprašuju voćke, drveće koje proizvodi kisik, stabla koja proizvode hranu, ljekovito i začinsko bilje mediteranskih kamenjara, riba koja je osnova prehrane tradicionalnih primorskih naselja, drvo koje se koriste u graditeljstvu, more za rekreaciju i odmor, voda za piće…samo su jedne od niza usluga ekosustava koje priroda pruža čovjeku za svakodnevne potrebe, a mogu se prepoznati izvan svakog naseljenog područja. Usluge ekosustava darovi su koje priroda pruža nama, ljudima.

Usluge ekosustava mogu uvelike pridonijeti profitabilnosti i održivosti različitih gospodarskih sektora, primjerice kao što su šumarstvo, vodno gospodarstvo, poljoprivreda ili turizam.

Područje Kuta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji odabrano je kao pilot područje u sklopu EUROSTAT projekta Tršćaci – vrednovanje usluga slatkovodnih ekosustava kojeg provodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, u okviru kojeg se provodi procjena vrijednosti usluga jednog ekosustava na području Republike Hrvatske. Naglasak je, osim na ekonomskim vrijednostima slatkovodnih ekosustava i na testiranju novih metoda za procjenu vrijednosti ekosustava te na višeslojnoj popularizaciji ovog pristupa u stručnim i znanstvenim istraživanjima u Republici Hrvatskoj.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije je tijekom studenog 2018. godine u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar obišla područje staništa tršćaka na močvarnom području Kuta nakon čega se u razgovoru s lokalnim stanovništvom došlo do korisnih saznanja o različitim upotrebama trske (način sječe, prinos i korištenje trske) kao i zarastanja tršćaka u dolini Neretve.

Prikupljeni podaci upotrijebit će se za potrebe vrednovanja usluge ekosustava tršćaka za korištenje u proizvodnji energije. Kroz rezultate projekta dobit će se određena novčana vrijednost ekosustava tršćaka, a koja će koristiti prilikom procjene štete na tršćacima nastalih primjerice u požaru tršćaka.