Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na tematskom treningu Vodno gospodarstvo za ne-vodare, u razdoblju od 08. do 09. ožujka 2023. godine, koji se održao u Zagrebu. Trening je održan u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za djelatnike u sektoru zaštite prirode, u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.

Cilj održavanja ovog dvodnevnog modularnog treninga bio je omogućiti polaznicima lakše snalaženje u europskom i nacionalnom zakonodavstvu upravljanja vodama, upoznati ih s planskim dokumentima upravljanja vodama te omogućiti bolje razumijevanje i korištenje terminologije vezano uz okolišne ciljeve, što će dovesti do jačanja kapaciteta djelatnika sektora zaštite prirode te doprinijeti učinkovitijem korištenju instrumenata upravljanja vodama u postizanju ciljeva definiranih propisima iz sektora zaštite prirode.

Sudionici su imali prilike upoznati se s europskim i nacionalnim zakonodavnim okvirom upravljanja vodama, kao i planskim dokumentima i instrumentima upravljanja vodama. Predavanja su obuhvatila i legislativni okvir okolišnih ciljeva, analizu opterećenja i utjecaja i određivanja stanja vodnih tijela, ekološko i kemijsko stanje voda te hidromorfologiju i održavanje vodotoka. Također je izveden i praktični dio, odnosno vježba vezana uz definiranje okolišnih ciljeva.

Vodna politika na razini Europske unije regulirana je Okvirnom direktivom o vodama (DIRECTIVE 2000/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for Community action in the field of water policy, of 23 October 2000), koja je uspostavila pravni okvir za zaštitu i obnovu čiste vode diljem Europe te njenu dugoročnu i održivu uporabu. Cilj joj je osigurati pristup kvalitetnoj vodi u dovoljnoj količini za sve europske građane i osigurati dobro stanje tj. zdrav ekosustav i nisku razinu kemijskog onečišćenja svih vodenih cjelina u Europi.

U zaštiti i očuvanju slatkovodnih ekosustava na području Dubrovačko-neretvanske županije Javna ustanova kontinuirano provodi aktivnosti i surađuje s Hrvatskim vodama kroz Program poslova održavanja u području zaštite od štetnog djelovanja voda za područje VGO za Južni Jadran.  U očuvanju prirodnih vrijednosti iznimno je važno međusektorsko razumijevanje i suradnja, kako bi se postigao zajednički cilj Okvirne direktive o vodama, odnosno kako bi se doprinijelo učinkovitijem korištenju instrumenata upravljanja vodama u postizanju ciljeva definiranih propisima iz sektora zaštite prirode.

Osnovni cilj projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj i institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja. U projektnim aktivnostima kao suradnici sudjeluju sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150,36 kuna, od čega Europska unija sufinancira iznos od 158.503.452,80 kuna.