JAVNOJ USTANOVI ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA MINISTARSTVO TURIZMA ODOBRILO 50.000,00 KUNA ZA PROJEKT – VODIČ KROZ ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

U sklopu Otvorenog javnog poziva za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih financijskih poticaja manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja turizma u 2011.god. Ministarstvo turizma odobrilo je 50.000,00 kuna Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije za projekt – „Vodič kroz zaštićene prirodne vrijednosti na području Dubrovačko-neretvanske županije.“

Publikacija će biti dostupna u uredima turističkih zajednica kao i u institucijama koje upravljaju zaštićenim prirodnim vrijednostima kako bi bila pristupačnija što većem broju posjetitelja. Bitno je naglasiti i njenu ulogu u kontekstu stručnih radova – kao vodiču, odnosno kvalitetnom izvoru informacija za moguće suradnike i partnere u okviru pokrenutih, budućih, nacionalnih i međunarodnih projekata.

Spomenutom publikacijom – vodičem, opisat će se osnovne značajke Dubrovačko-neretvanske županije, zaštićene prirodne vrijednosti koje obuhvaćaju zaštićena područja, zaštićene vrste i ekološku mrežu te osnovne značajke zakonodavnog sustava zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Pored edukativne i informativne funkcije, publikacija će imati vrlo važnu ulogu „promotora“ turizma na području najjužnije Županije u smislu novih potencijalnih lokaliteta zanimljivih posjetiteljima te samim time pridonositi širenju turističke ponude krajnjeg juga Hrvatske, budući će se tiskati dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku.