Vlada Republike Hrvatske, na svojoj sjednici održanoj 20. kolovoza 2020. godine, donijela je Uredbu o proglašavanju posebnih ornitoloških rezervata Modro oko i jezero Desne, Ušće Neretve i Kuti.

Navedenom Uredbom novim područjem zaštite proglašava se jezero Kuti dok se mijenjaju granice Posebnog ihtiološko-ornitološkog rezervata Ušće Neretve uz proširenje na lagunu Parila, a postojeći Značajni krajobraz Modro oko i jezero Desne smanjuje obuhvat i prekategorizira se u posebni rezervat. Područjima će upravljati Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

U posebnom rezervatu dopušteni su zahvati i djelatnosti kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog kojih je proglašen rezervat, pa će se temeljem toga provoditi kontinuirani selektivni izlov plavog raka na prostoru ušća Neretve, a po potrebi i drugih vrsta da bi se smanjio pritisak na zavičajne vrste. Lovne aktivnosti u sva tri rezervata nisu dozvoljene, no gubitak lovnih površina je zanemariv u odnosu na površine u delti na kojima će se i dalje moći obavljati lov na ptice močvarice koje spadaju u sitnu pernatu divljač. Uostalom, lov je i sada značajno ograničen na tim prostorima prema Zakonu o lovstvu.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić pojasnio je kako su navedena područja predložena za proglašenje kao posebni rezervati mala područja unutar delte s još uvijek očuvanim jedinstvenim i reprezentativnim močvarnim staništima i karakterističnim vrstama od osobitog značaja za Republiku Hrvatsku te se proglašavanjem istih prate smjernice EU Strategije za bioraznolikost, kojom se EU obvezuje do 2030. zaštiti 30 % svog kopna i mora, te 10 % površine zaštićenih kopnenih morskih područja proglasiti kao područja stroge zaštite.

Močvarna područja su od izuzetne važnosti za obnavljanje zaliha podzemnih voda, zadržavanje hranjivih tvari i sedimenata, ublažavanje klimatskih promjena i možda najvažnije za stanovnike delte Neretve – pročišćavanje voda i kao zaštita od prodora mora. Očekuje se da će primjena i provedba ove kategorije zaštite doprinijeti poboljšanju stanja ptica močvarica u cijelom području delte, kao i ribljih vrsta koje koriste područje ušća Neretve i lagune Parila za novačenje.

Cilj je da se gospodarski prosperitet i razvoj Donje Neretve temelji na održivom korištenju prirodnih dobara uzimajući u obzir očuvanje bioraznolikosti tog prostora.

Više detalja možete pročitati na sljedećoj poveznici: https://mzoe.gov.hr/vijesti/vlada-usvojila-uredbu-o-proglasavanju-posebnih-rezervata-modro-oko-i-jezero-desne-usce-neretve-i-kuti/5970