Video sastanak projekta CREW

Nastavak provođenja aktivnosti projekta CREW (Coordinated Wetland management in Italy-Croatia cross border region), financiranog iz prekograničnog programa INTERREG Italija – Hrvatska, održao se video sastankom 20. svibnja 2020. godine.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije jedna je od 8 partnera projekta, koji obuhvaća ciljano pilot područje delte rijeke Neretve, gdje je u sklopu svog redovnog poslovanja održava očuvano stanje područja, Natura 2000 staništa i vrsta.

Partnerske institucije iz Hrvatske i Italije iskoristile su zajednička razmatranja kako bi raspravljale o financijskom izvještaju projekta, dosadašnjim utrošenim sredstvima i podnesena dva izvješću o tijeku projekta koja su dostavljena nadležnim kontrolnim institucijama (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unijeMRRFEU) u svrhu dobivanja certifikata troškova.

Osim toga, svaki partner se, tijekom svog izlaganja, osvrnuo na aktivnosti koje su u proteklom razdoblju provedene, ali i buduće koje je potrebno realizirati temeljem zadanog dinamičkog plana.

Na video sastanku definirali su se i uskladili budući koraci i projektni zadaci, s ciljem kvalitetne pripreme svih dionika za sudjelovanje u izradi nacrta ugovora, s namjerom zaštite močvarih staništa, kao jednih od najugroženijih ekosustava. Razmatrala se i mogućnost produženja trajanja projekta na tri mjeseca uslijed poteškoća izazvanih virusom COVID-19, zbog nemogućnosti obavljanja određenih aktivnosti u razdoblju od ožujka do lipnja 2020. godine.

Kroz aktivnosti projekta CREW, Javna ustanova će nastaviti intenzivno raditi na daljnjoj komunikaciji s dionicima zainteresiranim za očuvanje bioraznolikosti područja Delte rijeke Neretve te nacrtu ugovora za zaštitu močvarnih područja, u svrhu očuvanja močvarnog staništa izuzetne nacionalne, međunarodne, biološke i krajobrazne vrijednosti.

Pored Javne ustanove, partneri s hrvatske strane su Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Natura Jadera i Natura Histrica, dok su s talijanske strane, pored vodećeg partnera Sveučilište Iuav iz Venecije, partneri Općina San Benedetto Del Tronto, U.T.I. Riviera Bassa Friulana, Teritorijani savez za razvoj pokrajine Nord Barese/Ofantino i Sveučilište iz Camerina.

Ukupna vrijednost projekta je 1.836.947,50 €, a dio predviđen za provedbu aktivnosti Javne ustanove iznosi 202.025,00 €. Projekt je sufinanciran s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska u sklopu prioritetne osi za zaštitu i obnovu bioraznolikosti i traje do 30. svibnja 2021. godine, ukoliko ne dođe do produljenja projekta, uslijed poteškoća izazvanih virusom COVID-19, do kraja kolovoza 2021. godine.