Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, s Društvom turističkih vodiča Korčula, posjetila je čuveni speleološki objekt i arheološko nalazište špilju Nakovanu 22. veljače 2020. godine. Svrha posjeta špilje bila je dodatna edukacija turističkih vodiča, dok su djelatnici Javne ustanove, osim edukacije, bili zaduženi za neposredni nadzor spomenutog spelološkog objekta. Posjetitelji su se upoznali s arheološkim aspektom špilje, a nakon teorijskog dijela, uslijedio je i ulazak u špilju, kako bi se uživo doživjela njena biološka i kulturna posebnost.

Prema pelješkoj narodnoj predaji stoji:  A na Nakovani ima jedno misto di je zakopano blago. Uistinu, prilikom arheološkog istraživanja u kolovozu 1999. godine to je blago pronađeno, a ono krije tragove tajanstvenih obreda koji su se ondje održavali prije više od dva tisućljeća. Špilja Nakovana, osim što je zaštićena kao nepokretno kulturno dobro, zaštićena je i kao speleološki objekt te je, sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine broj 80/19), dio ekološke mreže HR1000036 Srednjedalmatinski otoci i Pelješac.

Nakovana se sastoji od nekoliko dvorana, a ukupne je dužine 65 metara. Od 4. do 1. stoljeća prije Krista Iliri s obližnjeg naselja održavali su ritualne gozbe u velikoj dvorani špilje. Pronađeni arheološki nalazi iz špilje sastoje se najvećim dijelom od fine helenističke keramike, većinom posuđa za konzumiranje hrane i pića iz trećeg ili četvrtog stoljeća prije Krista te nekoliko amfora. Nalazi su bili koncentrirani oko centralnog stalagmita, a iz natpisa na keramici doznaje se kako su ljudi donosili darove i da je spomenuta dvorana bila ilirsko svetište plodnosti.

Osim što mnoge špilje predstavljaju posebna i važna arheološka nalazišta koja pridonose tumačenju povijesnih zbivanja one su, na temelju Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18 i 14/19 i 127/19), od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njenu osobnu zaštitu. Špilje i jame vrijedne su kao elementi georaznolikosti, dio su geobaštine Republike Hrvatske, te omogućuju uvid u izgled krškog podzemlja, a vrlo su bitni s hidrogeološkog, geološkog, geomorfološkog, biološkog, arheološkog i paleontološkog stanovišta. Mnoge među njima su iznimno vrijedna, ali i izuzetno osjetljiva staništa za brojne endemske, rijetke i ugrožene vrste životinja, biljaka, gljiva i mikroroganizama. Iz tih razloga potrebno je sve spelološke objekte vrednovati i štititi kako bismo iz kvalitetnijeg suživota s prirodom doprinijeli kvaliteti života čovjeka.

Špilja Nakovana, premda je u prvom planu važna s arheološkog aspekta, važna je i kao prirodni i povijesni resurs, koji predstavlja kulturni i turistički potencijal poluotoka Pelješca i Dubrovačko-neretvanske županije.

U cilju očuvanja izvornosti prirode te posebnosti krša hrvatskog juga, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije kontinuirano provodi istraživanja speleoloških objekata u suradnji sa znanstvenom i stručnom zajednicom u cilju zaštite, očuvanja i unapređenja istih.